Διοικητικό Συμβούλιο

DS

Το Δ.Σ μετά από τις αρχαιρεσίες τις 17/7/2017 είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Παππάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Γαβαλάς

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνιος Βανταράκης

ΤΑΜΙΑΣ: Φωτεινή Γαβαλά

ΜΕΛΟΣ: Περικλής Τσικρικός