Προπονητές

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
Προπονητής του αγωνιστικού τμήματος στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Πρωταθλητής Ελλάδος στα 1500μ και μέλος τις εθνικής ομάδας.

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Προπονητής του αγωνιστικού τμήματος στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Πρωταθλητής Ελλάδος στα 1500μ και μέλος τις εθνικής ομάδας.
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Προπονήτρια Ακαδημιών, Πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 2000μ ΣΤΗΠΛ και Μέλος της Εθνικής Ομάδας

ΓΙΟΥΛΗ ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής. Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών, Προπονήτρια Ακαδημιών, Πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 2000μ ΣΤΗΠΛ και Μέλος της Εθνικής Ομάδας
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
Προπονητής του προαγωνιστικού τμήματος και του αγωνιστικού στις ταχύτητες τα άλματα και τις ρίψεις. Πανελληνιονίκης με το σύλλογό μας στο Δέκαθλο.

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Προπονητής του προαγωνιστικού τμήματος και του αγωνιστικού στις ταχύτητες τα άλματα και τις ρίψεις. Πανελληνιονίκης με το σύλλογό μας στο Δέκαθλο.
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών.
Συνεργάτης προπονητής του συλλόγου στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων

ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών. Συνεργάτης προπονητής του συλλόγου στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων