ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
80μ  11.16  ΠΛΑΚΟΥΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2007
150μ   21.4  ΓΑΒΡΙΚΙΔΟΥ  ΕΡΜΙΟΝΗ  2011
300μ   47.47  ΒΙΤΣΑ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  2008
600μ   1.46.30  ΜΑΡΓΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2007
1000μ   3.18.40  ΜΑΡΓΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2007
2000μ   7.53.60  ΤΡΟΣΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ  2006
80 Εμπ.  14.23  ΣΠΑΝΟΥ  ΒΙΒΙΑΝ  2014
Μήκος  4.63  ΣΠΑΝΟΥ  ΒΙΒΙΑΝ  2014
Σφαίρα  10.42  ΣΠΑΝΟΥ  ΒΙΒΙΑΝ  2014
Σφύρα      
Ακόντιο  36.49  ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  2014
Δίσκος      
Έξαθλο  3.228  ΣΠΑΝΟΥ  ΒΙΒΙΑΝ  
4x80μ   44.92  ΝΤΙΜΟΒΑ – ΣΠΑΝΟΥ – ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ – ΓΑΒΡΙΚΙΔΟΥ  2014
4x300μ   3.13.46  ΤΡΟΣΚΟΥ Α. – ΠΛΑΚΟΥΔΗ - ΒΙΤΣΑ – ΜΑΡΓΑ  2013