ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
100μ  14.28  ΠΛΑΚΟΥΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2007
200μ   29.58  ΠΛΑΚΟΥΔΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  2007
400μ   1.06.85  ΜΑΘΙΟΥ  ΔΑΝΑΗ  2013
800μ   2.32.78  ΜΑΡΓΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2009
1500μ   4.56.98  ΜΑΡΓΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2009
3000μ   10.55.51  ΜΑΡΓΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2009
110 Εμπ.      
400 Εμπ      
2000μ Φ.Ε.  8.02.26  ΤΡΟΣΚΟΥ  ΜΑΡΙΑ  2008
Μήκος  4.63  ΣΠΑΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝ  2014
Σφαίρα  10.42  ΣΠΑΝΟΥ ΒΙΒΙΑΝ  2014
Σφύρα      
Ακόντιο  36.49  ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ  2014
Δίσκος      
Έξαθλο      
4x100μ       
4x400μ