ΜΗΛΑΣ ΘΕΜΗΣ

athl milas

3.000μ Φ.Ε – 1.500μ – 5.000μ

5ος στη Παγκόσμια Γυμνασιάδα 2013

ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

athl pourikas01

3000Μ Φ.Ε

5ος Παγκόσμια Γυμνασιάδα 2016